Inicjalizacja i kalibracja skrzyni MMT Toyota yaris

11/06/2016 02:02

W poprzednim artykule powiedział o wadach szkrzyni toyota MMT. Teraz chcę powidzieć o tym, jak można oszczędzić trochę pięniędzy, jeśli zrobić kalibrację szrzyni MMT samemu. Skrzynia MMT jest używana na Toyotę Yaris, Auris, Corolla. 

Jeśli zmiana biegów skrzyni zautomatyzowanej MMT nie odbywa się płynnie, zanika pełzanie samochodu lub sprzęgło sprawia wrażenie, że zaczyna się ślizgać - to znaczy, że trzeba wykonać kalibracje skrzyni Toyota MMT. Procedura kalibracji, która jest opisana w tym artykule, dotyczy do modeli Auris, Corolla i Yaris. Każdy może wykonać kalibrację i inicjalizację sam, ale też można udać się do serwisu.

Regulacja położenia sprzęgła Toyota MMT bez użycia przenośnego narzędzia diagnostycznego

 1. Zatrzymać samochód.
 2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu "N".
 3. Wyłączyć zapłon. 
 4. Zrobić styk mędzy Pin 4 i Pin 13 gniazda diagnostycznego DLC3.
  Pin numer 4 (czwarty od lewej w górnym rzędzie) i Pin numer 13 (piąty od lewej w dolnym rzędzie).
 5. Czekać 10 sekundy.
 6. Włączyć zapłon. 
 7. W ciągu 3 sekund nacisnąć pedał hamulca co najmniej 7 razy. Uwaga: brzęczyk zadzwoni dwa razy w odstępie 0,25 sekundy.
 8. Wciśnij i przytrzymaj hamulec.
 9. Naciskając hamulca, przesuń dźwignię zmiany biegów w następującej kolejności:
  N - E - M - Plus - M - Plus - M - Plus - M - Plus - M - E - N
  (UWAGA: Przy włączeniu "plus" - nie należy zwrócić w "E" czy "N").
 10. Zwolnić pedał hamulca.

 11. Wciśnij pedał hamulca ponownie.

 12. brzęczyk emituje serię dźwięków w odstępie 0,5 sekundy.
  (Jeśli przerwa między sygnałami będzie 1 sek. Lub sygnałów nie będzie konieczne jest, aby wyłączyć zapłon, odczekać 15 sek., Usuń zworkę i powrócić do PA).

 13. Wciśnij pedał hamulca co najmniej 3 razy w ciągu 2 sekund.

 14. brzęczyk emituje 2 zignala w odstępie 0,25 sekundy.

 15. Ponownie nacisnąć hamulec. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, przesunąć dźwignię zmiany biegów w "minus"

 16. Zwolnić hamulec.

 17. Wyłączyć zapłon i odczekać co najmniej 10 sekund.

 18. Odłączyć diagnostyczna styki gniazdowe DLC3

 

Inicjalizacja sprzęgła i czujnika przemieszczenia sprzęgła Toyota MMT bez użycia przenośnego urządzenia do diagnostyki 

 1. Zatrzymać samochód.
 2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu "N".
 3. Wyłączyć zapłon. 
 4. Zrobić styk mędzy Pin 4 i Pin 13 gniazda diagnostycznego DLC3.
  Pin numer 4 (czwarty od lewej w górnym rzędzie) i Pin numer 13 (piąty od lewej w dolnym rzędzie).
 5. Czekać 10 sekundy.
 6. Włączyć zapłon. 
 7. W ciągu 3 sekund nacisnąć pedał hamulca co najmniej 7 razy. Uwaga: brzęczyk zadzwoni dwa razy w odstępie 0,25 sekundy.
 8. Wciśnij i przytrzymaj hamulec.
 9. Naciskając hamulca, przesuń dźwignię zmiany biegów w następującej kolejności:
  N – E – M – plus– minus– plus– minus– M – E – N
 10. Zwolnić pedał hamulca.

 11. Wciśnij pedał hamulca ponownie.

 12. brzęczyk emituje serię dźwięków w odstępie 0,5 sekundy.
  (Jeśli przerwa między sygnałami będzie 1 sek. Lub sygnałów nie będzie konieczne jest, aby wyłączyć zapłon, odczekać 15 sek., Usuń zworkę i powrócić do PA).

 13. Wciśnij pedał hamulca co najmniej 3 razy w ciągu 2 sekund.

 14. brzęczyk emituje 2 zignala w odstępie 0,25 sekundy.

 15. Ponownie nacisnąć hamulec. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, przesunąć dźwignię zmiany biegów w "minus"

 16. Zwolnić hamulec.

 17. Wyłączyć zapłon i odczekać co najmniej 10 sekund.

 18. Odłączyć diagnostyczna styki gniazdowe DLC3

Kalibracja skrzyni Toyota MMT

Dla kalibracji trzeba jechać w trybie "M" skrzyni MMT  i zmieniać biegi zgodnie z tabelą prędkości. Upewnij się, że biegi przełączają się płynnie.
Jeśli po kalibracji zmiany biegów odbywa się z szarpnięciami, a następnie skalibrować.

Uwaga: Trzeba trzymać co najmniej 2 sekundy na każdym biegu.

Biegi Prędkość
1 -> 2 25-35
2 -> 3 45-65
3 -> 4 60-100
4 -> 5 75-130
2 -> 1 25-35

Dodaj komentarz

Odpowiedż 5 miesiący temu
źródło ? po orginalnemu, a nie z translatora?
Odpowiedż 4 miesiący temu


mapa strony